Dávka: MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Dávka: MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Postihla Vás v souvislosti s koronavirem mimořádná událost a Vaše majetkové poměry Vám neumožňují překonat tuto nepříznivou situaci?

Máte možnost požádat úřad práce o dávku MIMOŘÁDNÉ OKAMŽITÉ POMOCI. Nově také prostřednictvím e-mailu!

Stačí vyplnit žádost (včetně všech příloh) a odeslat na příslušnou pobočku úřadu práce, která bude o dávce rozhodovat.

Důležité je vyplnit Vaše telefonní číslo a e-mail.

Žádost: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
Kontakty:                       https://www.uradprace.cz/web/cz/havirov

 

Co k žádosti potřebuji?

Průkaz totožnosti u každé osoby.

Rodný list u dětí do 15 let, nebo pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:

  • Potvrzení o studiu, nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném úřadem práce nebo dokládající neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Potvrzení o propuštění z VTOS, zdravotnického zařízení, úřední záznam od PČR apod. (dle druhu žádosti o dávku MOP).

pomoc

Napsat komentář

Close Menu